Vad gör en film bra?

Många är det nog som på sin fritid då och då ser på en film eller en tv-serie. Nuförtiden är det enkelt för vem som helst att spela upp en film på en streamingtjänst, något som kan göras var och när som helst. Det gör att filmer och tv-serier är mer lättillgängliga än aldrig förr, eftersom man varken behöver passa in tv:ns tablå med sin kalender eller ta sig till bio för att se en film (även om just bio ger en svårslagen upplevelse). Men vad är det egentligen som gör en film bra och gör att man tycker om att se på den?

 

Tydlig handling

Det kan verka som en banal punkt, men många filmer misslyckas med detta. För att en film ska bli bra krävs det vanligtvis att den har en tydlig handling eller struktur som håller samman den. Även om handlingen inte är linjär, eller avslöjas bit för bit, är det bra om man åtminstone efter att ha sett färdigt filmen fått ett begrepp om hur handlingen varit uppbyggd. Risken finns annars att man lämnas förvirrad och konfunderad. En bra handling i en film ska vara övertygande och på så sätt ge ett gott intryck av resten av det man ser. Det på samma sätt som man med ungapped.se kan marknadsföra sig själv och sitt företag online.

Identifikation

För att en film ska skildra känslor på ett övertygande sätt måste tittaren på något sätt kunna identifiera sig med något i filmen. Det kan röra sig om att karaktärerna har drag som de flesta kan identifiera sig med. Handlingen tar kanske upp situationer som många kan känna igen sig i, eller så liknar de känslouttryck som porträtteras i filmen sådana som många har upplevt.

Det har gör att man som tittare kan tolka vad man ser utifrån sin egen erfarenhet och sitt eget liv. På så sätt kan man väcka redan upplevda känslor till liv och skapa helt egna utifrån tidigare erfarenheter. Som tittare blir man mer övertygad av filmens budskap och upplever att den talar personligen till en.

Dramaturgiska medel

Skaparen av en film använder sig av olika medel för att föra fram sitt budskap och övertyga tittaren om något. Dessa medel kan vara dramaturgiska. Då handlar det om hur handlingen är uppbyggd, och hur de olika karaktärerna i berättelsen samspelar med varann.

För en filmskapare står många andra medel till buds. Ljud sägs ofta vara halva delen av en film. Ljudeffekter ger ett mer heltäckande intryck av en händelse i filmen, jämfört med om man bara hade fått se vad som hände utan att höra något. Musik, som ju ofta sägs vara känslor uttryckt i ljud, spelar också en stor roll för hur man uppfattar filmen. Bra filmmusik är oftast en så integrerad del att man inte ens tänker på den. Den återspeglar de känslor och händelser som uttrycks i bild. Budskapet förstärks och musiken kan ge tittaren en mer nyanserad tolkning av filmens handling och budskap.